Strzelnica kiedyś

Fotografie strzelnicy sprzed remontu