O nas

Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza – organizacja proobronna, jest patriotycznym stowarzyszeniem, kontynuatorem istniejącego w okresie międzywojennym Związku Strzeleckiego utworzonego w 1910 roku.

Jesteśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym nr. KRS 0000566741

Organizacja została reaktywowana po II Wojnie Światowej 8 sierpnia 1990 jako Organizacja Społeczno-Wychowawcza „Strzelec”, od 3 marca 1992 organizacja funkcjonuje pod nazwą ZS „Strzelec” OSW. Organizacja powstała między innymi z inspiracji Departamentu Społeczno – Wychowawczego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Początki Związku Strzeleckiego w Tomaszowie sięgają 1914 roku. Wtedy to został utworzony w naszym mieście Oddział Związku. Dzięki dużemu  wsparciu społeczeństwa Oddział rozwijał się szybko. Ze składek strzeleckich został wybudowany dom – siedziba Strzelca (róg ul. Piłsudskiego i ul. Legionów). Dzień 14 lutego 1926 roku dla Oddziału w Tomaszowie był wielkim świętem strzeleckim. W dniu tym odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru i złożenie przez strzelców oddziału Przyrzeczenia Strzeleckiego  na Placu Kościuszki.

W okresie I i II Wojny Światowej Strzelcy brali czynny udział w walkach o odzyskanie niepodległości. Po II Wojnie Światowej ze względu na  ustrój polityczny działalność  Związku na terytorium Polski została zakazana. Dopiero w 1989 roku rozpoczął się proces reaktywacji Związku na terenie Polski.

Obecnie Jednostka Strzelecka współpracuje m.in. z Ligą Obrony Kraju, Ochotniczą Strażą Pożarną w Tomaszowie Mazowieckim, Stowarzyszeniem Abstynenckim ,,AZYL”, Związkiem Harcerstwa Polskiego, Skansenem Rzeki Pilicy, jednostkami samorządu terytorialnego w tym Urzędem Miasta i Starostwem Powiatowym, szkołami, agencjami ochrony itp.  JS 1002 od lat współpracuje z 7 batalionem kawalerii powietrznej korzystając z jego bazy szkoleniowej oraz prowadząc zajęcia przede wszystkim z budowy oraz eksploatacji broni z wykorzystaniem trenażera „ŚNIEŻNIK”

Nasi przedstawiciele byli m.in. członkami Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, członkami Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju a także Zarządu Naczelnej Rady Strzeleckiej.

Naszym celem statutowym, jako organizacji proobronnej, jest szkolenie proobronne młodzieży, przygotowujące ją m.in. do służby w Wojsku Polskim, ale także do służby w strukturach Straży Granicznej, Policji czy Straży Pożarnej. Poprzez kształtowanie postaw obywatelskich młodych ludzi, kształtowanie świadomości patriotycznej i społecznej naszych członków, przygotowujemy ich do życia w społeczeństwie obywatelskim. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego,non-profit, apolityczną naszym celem nadrzędnym jest wychowywanie młodego pokolenia Polaków, gotowych pełnić służbę Ojczyźnie.

Jednak główny wysiłek szkoleniowy skupiamy na nauce umiejętności u dzieci i młodzieży i nawyków potrzebnych w codziennym życiu oraz przydatnych społeczeństwu ( m.in. pierwsza pomoc, nauka życia w zespole, odpowiedzialności za siebie i innych).

Trzon Jednostki Strzeleckiej 1002 w Tomaszowie stanowią młodzi ludzie, w większości żołnierze zawodowi i policjanci,terapeuci zajęciowi którzy kładą nacisk  na m.in na szkolenie z wychowania patriotycznego, pierwszej pomocy, ogólnowojskowe itp.

Szkolenie wojskowe prowadzimy na podstawie programu szkolenia które jest zbieżne z programem wprowadzonym Decyzją nr 10/Szkol/P7 Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie „Minimum programowego realizowanego w ramach innowacyjnych programów  przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa  oraz  programów szkolenia  członków organizacji pozarządowych  wymaganych do podpisania porozumień z komendantem szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia.”

Elementem łączącym wszystkie te cele jest mundur. Poprzez pasję i fascynację służbą przedstawiamy młodzieży nowe kierunki działania, inspirujemy do nowego spojrzenie na ich miejsce w społeczeństwie w którym młodzi ludzie będą mogli realizować swoje zawodowe pragnienia w służbie na rzecz bezpieczeństwa państwa.

Jesteśmy współorganizatorami m.in.

 • uroczystości patriotyczno religijnych,
 • letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 • zajęć z samoobrony,
 • zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Pikniku  Rodzinnego,
 • Pikniku Militarnego,
 • Tomaszowskiego Forum Trzeźwości,
 • Biegu im. Bronisława Malinowskiego

oraz wieli innych przedsięwzięć tu nie wymienionych.

Pomagamy w zabezpieczeniu i organizacji takich imprez jak:

 • rajdy samochodowe Automobilklubu Tomaszów,
 • Dożynki Prezydenckie w Spale,
 • Sylwester na Placu Kościuszki,
 • Dzień Dziecka,
 • wyjściu Kolarskiego śladem mjr Hubala,
 • Dnia Chorego na Stwardnienie Rozsiane,
 • planu filmowego Jana Jakuba Kolskiego ,,Las 4 Rano” ,,Ułaskawienie”
 • Gala Disco Polo,
 • Rozdanie Nagród Muzycznych Radia Fama,

oraz wielu innych które trudno ze względu na ich ilość tu wymienić.

Komentarze są wyłączone.