Informacje dla kandydatów i rodziców

Co daje przynależność do rodziny strzeleckiej?

Uczy się samodzielności, dyscypliny, działania w grupie, zdobywa nowe doświadczenia i tężyznę fizyczną. Po pewnym czasie poprawnie udzieli pierwszej pomocy, określi swoje położenie w terenie i na mapie, dowie się ciekawych rzeczy o historii Polski, Strzelca, o swoim patronie. Aktywnie spędzi czas wśród osób o podobnych zainteresowaniach.

Wymogi formalne

Osoba nieletnia ubiegająca się o członkostwo w Jednostce Strzeleckiej musi posiadać pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na druku przygotowanym przez Jednostkę Strzelecką. Osoba taka musi mieć nie mniej niż 14 lat.

Bezpieczeństwo na zajęciach

Nad bezpieczeństwem  strzelców czuwa przeszkolona kadra w której skład wchodzą osoby, które działają w Jednostce Strzeleckiej już blisko 20 lat. Kadra ta przeszła szkolenia m.in. z zakresu prowadzenia zajęć dla młodzieży, pierwszej pomocy przed-medycznej i innych szkoleń specjalistycznych.

Ile czasu zajmuje „bycie w Strzelcu”

Zbiórki odbywają się w soboty od godziny 9.00 do ok.16.00. Ponadto realizujemy zajęcia dobowe, które mogą trwać ponad 24 godziny, ich terminy nie pokrywa się z zajęciami lekcyjnymi. Poza tym odbywają się również wyjazdy szkoleniowe tzw. „obozy” zazwyczaj w okresach wakacyjnych i dniach wolnych od pracy/szkoły.

Opłaty

W Jednostce Strzeleckiej  obowiązuje składka w wysokości 10 PLN miesięcznie, która jest przeznaczana m.in. na zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć oraz jednorazowe wpisowe w wysokości 30 PLN.

Umundurowanie

Jesteśmy organizacją proobronną i obowiązuje nas noszenie munduru na zajęciach oraz uroczystościach, jednak nie wymagamy kupna od razu całego wyposażenia. Każdy nowy członek ma tak zwany okres próbny  i przez ten czas ma możliwość zastanowienia się nad dalszym członkostwem. Przez ten czas Jednostka z własnych środków wydaje na stan wyposażenie w tym mundur oraz plecak. Po tym okresie wymagamy jedynie zakupu umundurowania (mundur, pas, buty, beret).

 

Dowódca Jednostki Strzeleckiej 1002

insp. ZS Monika Malczewska

Telefon kontaktowy 660 407 532

Dowódca plutonu

plut. ZS Kacper Borkowski

Telefon kontaktowy 604 257 947

strzelec@js1002.pl

js1002@op.pl

Komentarze są wyłączone.