3 miejsce w plebiscycie Dziennika Łódzkiego

W plebiscycie Dziennika Łódzkiego mł.insp.ZS Monika Malczewska zajęła 3 miejsce w kategorii ,,Działalność społeczna i charytatywna” na terenie powiatu tomaszowskiego!!! To wyróżnienie dla całej Jednostki Strzeleckiej i Związku.    

XI Walny Zjazd Delegatów w Tomaszowie Mazowieckim

W dniu 2 grudnia w naszym mieście odbył się Walny Zjazd Delegatów. Już w przeddzień Zjazdu do naszej Jednostki Strzeleckiej przybyli delegaci a także ustępujący Zarząd Stowarzyszenia. 2 grudnia dzięki uprzejmości Prezydenta Miasta Marcin Witko i Wice Prezydent Zofia Szymańska obrady odbywały się w Sali Obrad Urzędu Miasta. Podczas Zjazdu… Continue reading