Kurs CLS (Combat Lifesaver – ratownik pola walki)

W Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi nasi Strzelcy biorą udział w Kursie Ratownika Pola Walki – Combat Lifesaver.


Kurs CLS (Combat Lifesaver – ratownik pola walki) to nowa inicjatywa w polskiej armii, został wprowadzony do harmonogramu szkoleń realizowanych przez Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego. Kurs jest dedykowany dla żołnierzy a teraz także i Strzelców, którzy nie należą do personelu medycznego, a jedynie są przeszkoleni do udzielania bardziej zaawansowanej pomocy przedmedycznej. Zakres działania jest szerszy niż podstawowe przeszkolenie w zakresie pierwszej pomocy na polu walki tj. Self Aid-Buddy Aid, czyli samopomoc i pomoc koleżeńska na polu walki.